fd-additives

Today กรกฎาคม 21 , 2567

โปรไฟเบอร์ Pro-Fibre

 

Pro-fibre โปร-ไฟเบอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมจุลชีพเพิ่มกากใยอาหารเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด Pro-Fibre มีโปรไบโอติก พรีไบโอติก กากใยอาหารที่ละลายน้ำและใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ การรวมกันของโปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ของจุลินทรีย์ในลำไส้และ มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันเยื่อเมือก เส้นใยที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหารให้เป็นปกติ มีข้อมูลสนับสนุนการนำมาใช้ในการจัดการปัญหาระบบทางเดินอาหารในทางการสัตวแพทย์ได้แก่:

ท้องเสียและท้องผูก (Diarrhoea & Constipation) ใยอาหารที่ผ่านการหมักย่อย (psyllium, pectin หรือ FOS) เพื่อช่วยลดภาวะท้องผูกของสุนัขและแมวเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากก๊าซที่ผลิตโดยการหมักของเส้นใยเหล่านี้สามารถช่วยในการสลายมวลอุจจาระให้แตกออก Psyllium ยังสามารถดูดซับน้ำได้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาตรของอุจจาระ ยิ่งอุจจาระนุ่มขึ้น (แต่ไม่เหนียว) ก็ผ่านออกมาง่ายขึ้น  ควรให้สัตว์ดื่มน้ำเพียงพอในระหว่างได้รับการเสริม Pro-fibre เพื่อช่วยการย่อยอาหารที่สมบูรณ์ และป้องกันการขาดน้ำ

  • Pro-fibre สามารถทำให้ปริมาณน้ำในลำไส้มีระดับปกติโดยการดูดซับน้ำส่วนเกินในลำไส้ถ้าสัตว์มีอาการท้องเสีย
  • Pro-fibre ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอุจจาระในสัตว์ที่มีอาการท้องผูก 

ลำไส้อักเสบ (Colitis)  การเสริมปริมาณเส้นใยอาหาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการปัญหาลำไส้ใหญ่การเพิ่มปริมาณของเส้นใยในอาหารสามารถช่วยให้เกิดการรวมกรดน้ำดี และป้องกันไม่ให้แบคทีเรีย deconjugation กรดน้ำดี เพราะกรดน้ำดีที่ถูก deconjugated เป็นพิษต่อเยื่อบุลำไส้ใหญ่ทำให้เพิ่มการซึมผ่านและการหลั่งของเหลวในลำไส้ใหญ่รวมถึงกระตุ้นการสร้างเมือก 

นอกจากนี้ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ เช่นเซลลูโลส สามารถช่วยในการจับน้ำทำให้อุจจาระเป็นก้อนนุ่มส่งผลให้เกิดการยืดของกล้ามเนื้อเรียบที่ลำไส้ใหญ่เพื่อช่วยเรียกคืนคุณสมบัติการบีบตัวของลำไส้ (peristalsis) ให้เป็นปกติ ช่วยลดปัจจัยความเครียดต่อเยื่อบุลำไส้  เส้นใยที่ละลายน้ำได้ เช่นเพคตินและเส้นใยถั่วเหลือง จะถูกหมักเกิดเป็น SCFAs (Short Chain Fatty Acids) ที่เป็นประโยชน์ต่อเซลเยื่อบุลำไส้ใหญ่

อาการลำไส้แปรปรวน (IBS - Irritable Bowel Syndrome) มีรายงานว่าผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนอาการดีขึ้นเมื่อได้รับปริมาณเส้นใยอาหารเพิ่มขึ้น ใยอาหารช่วยปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำในอุจจาระ, การบีบตัวตัวของลำไส้ และอัตราการเคลื่อนที่ และอัตราการขนส่งอุจจาระ เปลือก Psyllium มีการใช้อย่างแพร่หลายและยืนยันประสิทธิผลในการจัดการปัญหาลำไส้แปรปรวนได้

ภาวะอ้วนและน้ำหนักเกิน (Obesity and weight management) การเพิ่มเส้นใยที่หมักย่อยได้ช้าๆ เช่นเซลลูโลส ในอาหารสัตว์เลี้ยง มีประสิทธิภาพในการควบคุมน้ำหนักร่างกาย จัดการน้ำหนักส่วนเกินและการรักษาโรคอ้วน เซลลูโลสในอาหารเมื่ออยู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยในการส่งเสริมความรู้สึก “อิ่ม” ในขณะที่ให้แคลอรี่หรือพลังงานน้อย 

ในสุนัข, อาหารเสริมที่มีทั้งระดับโปรตีนและใยอาหารสูงมีผลช่วยให้รู้สึก ”อิ่ม” มากกว่าอาหารที่เสริมด้วยโปรตีนหรือเส้นใยอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ความสำคัญของใยอาหารในสุนัขและแมว

กากใยอาหารสามารถพบได้ตามธรรมชาติในพืช  กากใยอาหารโดยทั่วไปมีความทนทานต่อการย่อยโดยเอนไซม์ของสัตว์กระเพาะเดี่ยวเช่นสุนัขแมวรวมถึงมนุษย์และสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอื้อง กากใยอาหารส่วนใหญ่ถูกหมักโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เปลี่ยนเป็นกรดไขมันชนิดสั้น (SCFAs : Short Chain Fatty Acids)  ใยอาหารดังกล่าวได้แก่เซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส, เพคติน, กัม (Gum) และกากใยชนิดละลายน้ำมีคุณสมบัติให้เมือก (mucilages)  นอกจากนี้ยังรวมถึง polysaccharides จากพืชอื่นๆและ fructans ได้แก่ inulin ที่มีส่วนประกอบของ fructo-oligosaccharides และ mannan

การจำแนกประเภทของไฟเบอร์  Fibres สามารถจำแนกได้ตามโครงสร้าง, อัตราการหมัก, ความสามารถในการละลายในน้ำ, สัดส่วนกากใยที่ไม่สามารถย่อยได้, ความสามารถในการอุ้มน้ำและความหนืดเป็นต้น

กากใยอาหารที่มีคุณสมบัติหมักย่อยได้เร็วเช่นเพคตินและ fructo-oligosaccharides จะมีคุณสมบัติละลายน้ำในขณะที่กากใยอาหารที่หมักย่อยช้าเช่นเซลลูโลสมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำ

กากใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำมีคุณสมบัติที่แตกต่าง

กากใยที่ละลายน้ำ

กากใยที่ไม่ละลายน้ำ

  1. ทำให้กระเพาะอาหารว่างช้า

  2.  การเคลื่อนของผนังลำไส้ช้า

  3.  ค่าความเป็นกรด-ด่างลำไส้ใหญ่ลดลง

  4.  การหมักได้ SCFAs ให้พลังงานกับเซลเยื่อบุ colonocytes

  1. ทำให้กระเพาะอาหารว่างเร็ว

  2.  ไม่มีผลต่อการเร่งการเคลื่อนตัว/ การขนส่งลำไส้ใหญ่

  3.  เพิ่มปริมาตรอุจจาระ

 พบว่าเส้นใยที่ละลายน้ำได้มีความสามารถในการดึงดูดน้ำเกิดเป็นลักษณะเจลทำให้กระเพาะอาหารว่างช้าในทางตรงกันข้าม

เส้นใยที่ไม่ละลายน้ำมีแนวโน้มที่จะเร่งการล้างกระเพาะอาหารไม่เกิดรูปแบบเจลและกระบวนการหมักย่อยจะเกิดน้อยกว่าเส้นใยที่ละลายน้ำได้  

เส้นใยที่ไม่ละลายน้ำมักจะใช้เพื่อเพิ่มมวล/ ปริมาตรอุจจาระในลำไส้ใหญ่ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการส่งเสริมให้กระบวนขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติ เช่นเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบเส้นใยอาหารที่ช่วยให้การขับถ่ายมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะยังคงโครงสร้างเดิมแม้อยู่ในทางเดินอาหารเป็นเวลานานสามารถที่จะรวมกับน้ำทำให้ได้ปริมาตรอุจจาระซึ่งปริมาตรอุจจาระที่มีคุณภาพสามารถใช้ในการรักษาและป้องกันอาการลำไส้แปรปรวน (IBS) และความผิดปกติอื่นๆของทางเดินอาหาร  

เส้นใยอาหารที่นิยมใช้กันทั่วไปได้แก่: cellulose, pectin, gum, Psyllium, Fructo-oligosaccharides

ประโยชน์ของไฟเบอร์

หน้าที่หลักของเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำคือการเพิ่มปริมาตรอุจจาระและระดับของน้ำในลำไส้  เส้นใยอาหารสามารถลดอัตราการเคลื่อนตัวของลำไส้ในสัตว์เลี้ยงปัจจัยเหล่านี้จะช่วยในการส่งเสริมและควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ให้เป็นปกติและสอดคล้องกับปริมาตรอุจจาระ

เส้นใยที่ละลายน้ำสามารถหมักได้อย่างรวดเร็วโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่และเปลี่ยนเป็น SCFAs ในรูปแบบ acetate, propionate และ butyrate เซลเยื่อบุลำไส้ใหญ่ “Colonocytes” ชอบที่ใช้รูป butyrate ไปเป็นแหล่งที่มาของพลังงานมากกว่าการนำพลังงานมาจากกลูโคสหรือกรดอะมิโนเพื่อให้เกิดการดูดกลับของโซเดียม, คลอไรด์และน้ำจากลำไส้ใหญ่  SCFAs ช่วยลดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH ของลำไส้ใหญ่ซึ่งสามารถส่งผลในการลดเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

ขนาดการใช้ Pro-fibre

ขนาดน้ำหนัก ปริมาณ (ข้อน/ตัว/วัน)
น้อยกว่า  5  กก 1/2 - 1 
5-20 กก  1-2  
20-35 กก 2-3
มากกว่า 35 3-4

 

 

: