fd-additives

Today กรกฎาคม 21 , 2567

โปร-โคลิน เอนเทอโรเจนิก (Pro-Kolin Enterogenic)

High Level Support For Gastro-Intestinal Sensitivities
For All Animals & Exotic Pets

พัฒนาขึ้นเพื่อชวยบำบัดอาการท้องเสีย เป็นต่อเนื่อง เรื้อรัง รุนแรง (severely chronic enteropathy) เช่น กรณีท้องเสียที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน และส่งผลต่อระบบการย่อย การดูดซึม เช่น IBD (Inflammatory Bowel Diseases), mal หรือ กรณีที่พบท้องเสียเรื้อรัง รักษามานาน แล้วไม่ดีขึ้น ช่วยกรณีสัตว์เลี้ยงอายุน้อย ที่ระบบการย่อยอาหารและการดูดซึมยังไม่สมบูรณ์ และเกิดอาการท้องเสียเป็นๆหายๆ พบได้บ่อยในแมวพันธุ์แท้ที่มีสายเลือดสูง เช่น เปอร์เซีย, เมนคูน การแก้ไขด้วยการใช้อาหารรักษาโรคอาจไม่เพียงพอ หรือการใช้ยาปฎิชีวนะในระยะยาว อาจส่งผลเสียตามมาได้

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย α-glucan butyrogenic bentonite-montmorillonite, β-glucan, mannan-oligosaccharide, mucopolysaccharide, Enterococcusfaecium, prebiotic (fructo-oligosaccharide, Acacia) และอื่นๆ

• α-glucan butyrogenic เปลี่ยนเป็น butyrate แหล่งพลังงานของเซลเยื่อบุลำไส้ ช่วยให้ผนังเยื่อเมือกแข็งแรง และยังช่วยเพิ่ม colonic blood flow และเร่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเยื่อบุลำไส้
• mucopolysaccharide (MPS Protect) ช่วยในการสร้าง เยื่อเมือกลำไส้ (intestinal mucin) ทำให้ลดโอกาสการสัมผัสกับสารก่ออาการแพ้ (antigens) สารก่อโรค (pathogens)

Pro-Kolin Enterogenic เป็นทางเลือกที่เหมาะสม และปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงที่ต้องการเลี้ยงการใช้ยาปฎิชีวนะนานๆ

ขนาดการให้ : สามารถให้กินวันละ1 ครั้ง หรือปรับการให้ตามความสะดวกของมื้ออาหาร  ขึ้นอยู่กับปัญหาของระบบทางเดินอาหารที่เป็น  แนะนำให้แบ่งขนาดกินตามมื้ออาหารเพื่อให้การจัดการควบคุมปัญหาการย่อย,  การดูดซึม  และการขับถายครอบคลุมระยะเวลาในแตละวันให้มากที่สุด สามารถให้กินได้โดยโรยผสมอาหารหรือ ผสมน้ำป้อนตามสะดวก

น้ำหนัก ปริมาณ
<5 กก. 1/2 ซองต่อวัน
5-15 กก. 1 ซองต่อวัน
15-35 กก. 2 ซองต่อวัน
>35 กก. 3 ซองต่อวัน

Link: Pro-Kolin Enterogenic เพิ่มเติม 1ท้องเสียเรื้อรังในสัตว์เลี้ยง 1ท้องเสียเรื้อรังในสัตว์เลี้ยง 2

: