fd-additives

Today July 21 , 2024

ซินไบโอติก ดี-ซี Synbiotic D-C

ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ถึง 6 ชนิด

• Lactobacillus plantarum, L. bulgaricus, L. acidophilus
• Enterococcus faecium, E. thermophilus
• Bifidobacteria bifidum
• prebiotics

ที่สำคัญปริมาณแบคทีเรียใน Synbiotic D-C มีปริมาณที่เข้มข้นมาก เหมาะสำหรับการใช้กับสัตว์ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (Chronic illnesses)ที่ไม่ใช่เฉพาะกับปัญหาระบบทางเดินอาหารเท่านั้น แบคทีเรียเหล่านี้ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศน์ ช่วยให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารมีสมดุลย์ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสมดุลย์ของระบบนิเวศน์ของเนื้อเยื่ออ่อนในระบบอื่นๆ เช่น ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นต้น

Prebiotics ในผลิตภัณฑ์มีปริมาณเข้มข้นเช่นเดียวกัน จึงส่งเสริมการทำงานของแบคทีเรียได้ดีมากที่เรียกว่า Synbiotic Effect

ซินไบโอติก ดี-ซี (Synbiotic D-C)

• ช่วยรักษาอาการระบบทางเดินอาหาร เช่นท้องเสียชนิดเรื้อรัง(Chronic Diarrhoea)เนื่องจากการแพ้อาหาร, ติดเชื้อแบคทีเรีย, โปรโตซัว หรือมีปัญหาระบบภูมิต้านทานและส่งผลเรื้อรังต่อระบบทางเดินอาหารตามมา
• เหมาะกับสัตว์ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอื่นๆ (Chronic illnesses)และต้องกินยาเป็นเวลานานๆ หรือตลอดชีวิตเช่นโรคหัวใจ, โรคไต,โรคตับ,โรคข้อ,โรคผิวหนัง, โรคระบบทางเดินปัสสาวะ  สัตว์ป่วยที่ต้องทานยาหลากประเภทเป็นประจำ การกินยานานๆสามารถส่งผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดภาวะ “DYSBIOSIS” มีผลเสียต่อระบบนิเวศน์ของทางเดินอาหาร และทำให้เกิดอาการท้องเสียตามมา หรือเป็นๆหายๆ เช่นการกินยาปฏิชีวนะนานๆสามารถทำให้สัตว์เกิด AAD - Antibiotics Associated Diarrhoea
• สามารถใช้กับสัตว์ฝากเลี้ยงเพื่อลดปัญหาท้องเสียจากภาวะเครียด, สัตว์ที่ต้องเดินทาง / เคลื่อนย้าย  และต้องการควบคุมระบบการขับถ่ายให้เป็นปกติในระหว่างเดินทาง  สัตว์ป่วยระหว่าง admitted หรือพักฟื้น รวมถึงสัตว์เลี้ยงเพื่อเตรียมตัวประกวดไม่ให้เกิดการขับถ่ายผิดปกติ,สัตว์ช่วงหย่านม,สัตว์อายุมาก
• ใช้เสริมภูมิต้านทานหลังทำวัคซีน

ขนาดการให้ :
• กรณีใช้เพื่อการป้องกันปัญหาเนื่องจาก Dysbiosis ให้กินวันละ 1 ครั้งๆละ 1 เม็ด
• กรณีใช้ร่วมกับปัญหาป่วยเรื้อรังเป็นเวลานานให้ปรับขนาดให้ตามการให้ยาตัวอื่น โดยทั่วไปไม่เกินวันละ  2 เวลาครั้งละ 1 เม็ด หากดีขึ้นสามารถลดขนาดลงเหลือ วันละ 1 ครั้งๆละ 1 เม็ด

: